2017-01-18 22:53 #0 av: [Nomen Nescio]

Regeringen vill utreda om det går att införa jourdomstolar från nästa mandatperiod, med en försöksverksamhet redan innevarande år.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-infor-journdomstolar-pa-helger